Tisztelt Hölgyem/Uram!

A földrengések kutatásánál a műszeres mérések mellett nagyon fontos a földrengés során előforduló jelenségek megfigyelése és azok összegyűjtése. Kérjük válaszoljon minél több kérdésre! A kérdőív kitöltésével - mely kb. 10 percet vesz igénybe - hozzájárul a magyarországi földrengéskutatáshoz.

Közreműködését előre is köszönjük!

Személyes adatok

Az adatközlés hitelességének érdekében hozzájárulok az általam megadott személyes adatok Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet (FI) általi kezeléséhez. Személyes adataim harmadik fél részére nem adhatók át. Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) és a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.) értelmében jogom van személyes adataim töröltetéséhez. Kifejezett kérésemet követően a FI 30 napon belül törölni fogja a földrengés-kérdőívben megadott, de utólag töröltetni kívánt adataimat.

Földrengés adatai
Hol érezte a földrengést?